บุกไข่มุกกลิ่นน้ำตาล 600g

บุกไข่มุกกลิ่นน้ำตาลในน้ำเชื่อม

อัตราส่วนแนะนำ> 1:6 (บุก:น้ำ)

ส่วนประกอบ:

  • น้ำตาลฟรุกโตส 32%
  • สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330)
  • สารทำให้เกิดเจล(INS407 INS425)
  • วัตถุกันเสีย(INS202 แNS211)
  • แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ

คำแนะนำ: อัตราส่วนการบริโภค บุกไข่มุก 1 ส่วน ต่อน้ำ 6 ส่วน