วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งมั่นตั้งใจรับผิดชอบ

บริษัทของเราให้ความสนใจกับความตั้งใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ ต่อหน้าที่และการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อให้การทำงานออกมาดีที่สุด เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้การทำงานของบุคลากรภายในและภายนอกของบริษัทแข็งแรงยิ่งขึ้น

ซื่อสัตย์รักองค์กร

ความซื่อสัตย์ เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทติ่งฟงฟู้ดส์โดยเฉพราะสำหรับการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายในบริษัท เพราะเราเชื่อว่าความซื่อสัตย์ รักองค์กร และความจริงใจของคนภายในองค์กร จะสามารถทำให้เราส่งต่อการบริการและสินค้าดีๆให้กับลูกค้าได้ดีมากขึ้น และเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง

ไม่หยุดพัฒนา

บุคลากรของบริษัทติ่งฟงฟู้ดส์ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่หล่อหลอมให้เป็นคนที่มีนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถให้บุคลากรทุกคนเป็นคนที่สามารถรับมือได้ทุกๆสถานะการณ์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

มีความเป็นมืออาชีพ

สำหรับเราทุกวันคือประสบการ์ณอันมีค่า ทุกวันคือบทเรียนที่ทำให้เราทุกคนมีความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นสำหรับวันข้างหน้า นอกเหนือจากนั้นบริษัทของเรามีการนำบุคคลอื่นๆ อาจาร์ย และผู้เชี่ยวชาญต่างๆเข้ามาสอนและแนะนำบุคลากลภายในบริษัท เพื่อเพิ่มความสามารถ และวิธีการทำงานต่างๆให้ดีขึ้น เพื่อให้พร้อมรับมือกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

ทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน

บริษัทของเรา อยู่กันอย่างเป็นครอบครัว ทุกคนสามารถปรึกษาและพูดคุยกันได้ในทุกๆระดับ สำหรับเราการพูดคุยและดูแลกันอย่างเป็นครอบครัวไม่ใช่เพื่อแค่พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในบริษัท แต่รวมถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกคนดีขึ้นและทำงานอย่างมีความสุข

กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำและรับฟังผู้อื่น

บริษัทของเราเล็งเห็นว่าการพูดหรือออกความคิดเห็นและการฟังผู้อื่นคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนา เนื่องจากการพูดความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่างๆและการรับฟังระหว่างบุคลากรนั้นช่วยให้การทำงานของทุกคนภายในบริษัทราบรื่นและไปในทิศทางเดียวกัน นอกเหนือจากนั้นการได้ออกความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่นยังสามารถช่วยลดและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างว่องไวและทันท่วงที ที่สำคัญการพูดคุยช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันมากขึ้น

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

สำหรับติ่งฟงฟู้ดส์การทำดีต่อกันไม่ใช่แค่นิสัยหรือการกระทำ แต่รวมถึงกระบวนการคิดการพูดและการกระทำที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน บริษัทของเราให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมสำหรับทุกคน การเห็นใจ เคารพ และเชื่อใจกันและกัน โดยที่ไม่สนใจตำแหน่ง สัญชาติ และอายุ ทุกคนคู่ควรกับการได้รับการให้เกียรติ และความเคารพ และทุกคนก็ควรที่จะส่งต่อสิ่งเหล่านั้นให้กับคนอื่นๆเช่นกัน

มีน้ำใจชอบช่วยเหลือปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม

เราเชื่อในเรื่องการทำดีทั้งในและนอกองค์กร การมีน้ำใจแบ่งปันชอบช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้นสำหรับบุคลากรในบริษัท แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ให้ความสำคัญกับการแบ่งปันออกไปภายนอก รวมถึงชุมชนต่างๆเช่นกัน