ผลิตภัณฑ์กลุ่มผง

ผลิตภัณฑ์ผงของเรานั้นได้ผ่านกรรมวิธีผลิตถูกต้องตามหลักสากลสูงสุดซึ่งมีรสชาติที่พอดีซึ่งยังเหลือช่องว่างให้ร้านค้าหรือลูกค้าต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนรสชาติในฉบับของตนเองได้อย่างง่ายและมีอิสระ.
***สินค้าบางรายการต้องออเดอร์พิเศษโดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทจะผลิตเรื่อยๆ เป็นบางรสชาติเท่านั้น