บุกไข่มุกกลิ่นน้ำผึ้ง 1 กก.

บุกไข่มุกกลิ่นน้ำผึ้งในน้ำเชื่อม ตราติ่งฟง

อัตราส่วนแนะนำ> 1:6 (บุก:น้ำ)

ส่วนประกอบ :

  • น้ำตาลพรุกโตส 32%
  • สารควบคุมความเป็นกรด(INS330)
  • สารทำให้เกิดเจล(INS407 INS425)
  • วัตถุกันเสีย(INS202 INS211)
  • แต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ

คำแนะนำ: อัตราส่วนการบริโภค บุกไข่มุก 1 ส่วน ต่อน้ำ 6 ส่วน