บุกไข่มุกบราวน์ซูการ์ 600g

บุกไข่มุกบราวน์ซูการ์ในน้ำเชื่อมตราติ่งฟง

อัตราส่วนแนะนำ> 1:6 (บุก:น้ำ)

ส่วนประกอบ:

  • น้ำตาลฟรุกโตส 32%
  • สารควบคุมความเป็นกรด(INS330)
  • สารทำให้เกิดเจล  (INS407 INS425)
  • วัดถุกันเสีย(INS202 INS211)
  • แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ

 

คำแนะนำ: อัตราส่วนการบริโภค บุกไข่มุก 1 ส่วน ต่อน้ำ 6 ส่วน