loading

New Products

บริษัท ติ่งฟงฟู้ดส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตสินค้า ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทีมวิจัยของติ่งฟง จึงมีการวิจัยและพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้ผลิตภัณฑ์ของติ่งฟงฟู้ดส์ สามารถยืนหยัดอยู่ในแถวหน้า และได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทคู่ค้า และ ผู้บริโภค มาอย่างยาวนาน และเรายังคงมุ่งมั่น ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค อย่างต่อเนื่องสืบต่อไป ภายใต้สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ของ “ติ่งฟงฟู้ดส์”
Top