loading

Factory

บริษัท ติ่งฟงฟูดส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารและน้ำดื่มมากว่า 20 ปี ทีมงานวิจัยของบริษัท ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของติ่งฟง มีความทันสมัย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงสุด โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของ อาหารและเครื่องดื่ม ให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดสากล ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยมีผู้ผลิตสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ และผู้ผลิตจากภูมิภาคอื่นๆ
Top