loading

COMPANY PROFILE

บริษัท ติ่งฟงฟูดส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารและน้ำดื่มมากว่า 20 ปี ทีมงานวิจัยของบริษัท ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของติ่งฟง มีความทันสมัย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงสุด โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของ อาหารและเครื่องดื่ม ให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดสากล ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยมีผู้ผลิตสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ และผู้ผลิตจากภูมิภาคอื่นๆ

แนวโน้มการพัฒนาอาหารในตลาดโลกนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับ แนวคิดเรื่อง ความปลอดภัยของผู้บริโภค ต่อการแพ้อาหาร หรือที่เรียกว่า อาหารที่ไม่เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม อาหารทางเกษตรอินทรีย์ ที่ดีต่อสุขภาพ ได้มีการพัฒนา มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เช่น อาหารที่ไม่เพิ่มสารกันบูด เครื่องปรุงสังเคราะห์ และสารเคมีอื่นๆ บริษัทฯมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และ เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้บริโภค ได้รับข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ และ สามารถตรวจสอบได้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ทำให้ น้ำผักและผลไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ รวมทั้งในตลาดอาหารสากลอื่นๆ ความต้องการเหล่านี้ ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์น้ำผักและผลไม้ มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น โยเกิร์ตผสมน้ำผักและผลไม้ ชาผสมน้ำผลไม้ น้ำส้มสายชูที่ผลิตจากน้ำผลไม้ นมและนมถั่วเหลืองผสมน้ำผลไม้ และอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก

บริษัท ติ่งฟงฟู้ดส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตสินค้า ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทีมวิจัยของติ่งฟง จึงมีการวิจัยและพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้ผลิตภัณฑ์ของติ่งฟงฟู้ดส์ สามารถยืนหยัดอยู่ในแถวหน้า และได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทคู่ค้า และ ผู้บริโภค มาอย่างยาวนาน และเรายังคงมุ่งมั่น ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค อย่างต่อเนื่องสืบต่อไป ภายใต้สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ของ “ติ่งฟงฟู้ดส์”

TOP MESSAGE

ด้วยประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ ประเทศไทย ฯลฯ เรามุ่งมั่นที่จะคัดสรรเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยปราศจากสารปรุงรส สารกันบูด และสารเคมีอื่นๆ เรากำหนดจุดยืนของบริษัทฯในฐานะผู้นำด้านอาหารสุขภาพ ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศไทย และจำนวนผู้ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ก็เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เป้าหมายของบริษัทฯนั้น ไม่เพียงแต่เพื่อต้องการให้ผู้บริโภค ซื้อสินค้าของบริษัทฯ เท่านั้น เรายังมุ่งมั่น ที่จะช่วยเหลือลูกค้าของเราในการแก้ปัญหา และนำเสนอไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายและมีสุขภาพดีด้วยการ ใช้สินค้าของเรา บริษัทฯนำเอาความเห็นของลูกค้ากลับมาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าของเราสามารถ สนับสนุนเป้าหมายของลูกค้าในการใช้ชีวิตและมีไลฟ์สไตล์ที่ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดี บริษัทฯยังมุ่งมั่น ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้ตรา “ติ่งฟง” ยังคงอยู่ในใจของผู้บริโภค และเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภค ให้ความไว้วางใจ

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการสร้างสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า พนักงาน คู่ค้าและ หุ้นส่วนทางธุรกิจ รวมไปถึงชุมชนและสังคม บริษัทฯรักษาความสัมพันธ์ที่โปร่งใสกับคู่ค้า เพื่อเน้นสร้างความสัมพันธ์ ในแบบ วิน-วิน ของทุกกลุ่ม บริษัทฯให้ความเคารพกับความหลากหลายของผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างให้เกิดบรรยากาศการ ทำงานที่เป็นมิตร และมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการงานของพนักงานทุกคน ด้วยแนวคิดในการสร้างสายสัมพันธ์ ที่ดีและการเติบโตไปร่วมกัน บริษัทฯยังมีความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั่ง เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ร่วมสร้างวิถีชีวิตที่ มีสุขภาพที่ดีในตลาดโลก

Managing Director
Kelly Wang

MISSION STATEMENT

ความหมายของคำว่า “ติ่ง ฟง” มาจากตัวอักษรภาษาจีน 2 ตัว

คำว่า “ติ่ง” หมายถึง หม้อสำหรับปรุงอาหาร ในสมัย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และ จีนโบราณ หม้อปรุงอาหารนี้ ถูกนำมาใช้ สำหรับปรุงอาหาร เก็บ การทำพิธีกรรม เซ่นไหว้ต่อเทพเจ้า หรือ บรรพบุรุษ ทั้งนี้ในยุคราชวงศ์โจว หม้อปรุงอาหารนี้ และการประกอบพิธีกรรมต่างๆนั้น ถือเสมือนเป็นสัญญลักษณ์ของการมีอำนาจ

และคำว่า “ฟง” หมายถึง ความมั่งมี การมีอย่างพอเพียง ร่ำรวย ความหมายยังรวมไปถึง การมีอาหาร และ ผลผลิต มาเพียงพอในฤดูเก็บเกี่ยว

ความหมายของคำทั้งสองนี้ เปรียบเสมือนเป็น สัญญลักษณ์ ของ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คำทั้งสองนี้ ช่วยผลักดัน ความปรารถนาในการป้อนอาหารที่มีคุณค่าแก่ผู้บริโภค ให้เต็มเปี่ยม และบริษัทฯ ได้แปลงความปรารถนา นี้ไปเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร ติ่งฟง

วิสัยทัศน์ : มุ่งเพิ่มพูนวิถีชีวิตแบบสุขภาพที่ดี

ติ่งฟง มุ่งมั่น ที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรา สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพที่ดีและมีไลฟ์สไตล์ที่มีความสุข โดยการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม

พันธกิจ: ความมุ่งมั่นต่อลูกค้า

ติ่งฟง จะรวบรวมความรู้ทุกด้านของวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโลโลยี ตราผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุน ให้ลูกค้ามีวิถีชีวิตและที่มีสุขภาพดี

คุณค่า: ความเชื่อและคุณค่าหลักที่บริษัทฯยึดมั่น

ติ่งฟง ยึดถือคุณค่าที่สำคัญเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทฯ และในขณะเดียวกัน รักษามาตรฐานที่สูงทางด้านจริยธรรม

CERTIFICATES


GMP & HACCP CertifiedISO 9001-2015 CertifiedHALAL Certified


Top